Cài đặt phần mềm chấm công Wise Eye 5.1 chi tiết nhất

Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công wise eye 5.1

Link tải phần mềm Wise Eye 5.1

Công ty sử dụng lớp mạng 192.168.11.1/24

IP của máy chấm công  IP của máy tính cài Wise Eye 5.1
Ip Address 192.168.11.201 192.168.11.11
Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.11.254 192.168.11.254

Video hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công

Thẻ:,

Để lại bình luận