Thủ thuật run command với quyền Administrator

 

Nhấn tổ hợp phím Window + R  . Hộp thoại run dialog box xuất hiện gõ lệnh muốn chạy với vai trò quản trị viên cấp cao ( ví dụ như lệnh : cmd  )

Sau đó nhấn tổ hợp phím  Ctrl + Shift + Enter. Lệnh cmd sẽ được chạy với quyền administrator sau khi nhấn OK

Để lại bình luận