Sử dụng DiskPart để format và dọn sạch ổ cứng di động trên Windows 10

Dùng DiskPart để format và dọn sạch ổ cứng không hoạt động trên Windows 10

Lưu ý :

Chọn đúng ổ cứng , backup dữ liệu trước khi format , Bút sa gà chết , nhấp chuột vịt die , gõ phím trâu bò đi

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + X để mở Menu Power user, sau đó chọn Command Prompt (Admin).

2. Kết nối ổ cứng di động mà bạn muốn định dạng với máy tính.

3. Nhập dòng lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter:

diskpart

4. Nhập tiếp dòng lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter để hiển thị tất cả các ổ có sẵn trên máy tính Winsdows 10 của bạn:

List disk

5. Xác định ổ mà bạn muốn làm sạch.

Trong ví dụ dưới đây bạn có thể nhìn thấy có 4 ổ được liệt kê trong danh sách các ổ đĩa, trong đó bao gồm Disk 0 chứa dung lượng 30 GB, do đó bạn có thể xác định nhanh đây là ổ đĩa hệ thống chính. Trong ví dụ này ổ mà chúng ta cần format và làm sạch là Disk 3.

Sử dụng lệnh dưới đây để chọn ổ đĩa rồi nhấn Enter:

select disk 4

Trong câu lệnh trên bạn có thể thay đổi 3 thành số ổ mà bạn muốn làm sạch. Nếu bạn chọn nhầm ổ đĩa, DiskPart sẽ xóa sạch toàn bộ dữ liệu trong ổ đĩa bạn chọn nhầm.

6. Nhập câu lệnh dưới đây vào Command Prompt để làm sạch ổ đĩa rồi nhấn Enter:

clean disk 4

7. Nhập tiếp lệnh dưới đây để kiểm tra ổ đĩa vẫn được chọn rồi nhấn Enter:

list disk

Nếu ổ đĩa vẫn được chọn, bạn sẽ nhìn thấy dấu sao (*) nằm kế bên ổ đĩa.

8. Nhập lệnh dưới đây vào để tạo một phân vùng rồi nhấn Enter:

create partition primary

10. Nhập lệnh dưới đây vào để kích hoạt phân vùng rồi nhấn Enter:

active

11. Nhập lệnh dưới đây để format phân vùng sử dụng NTFS và thiết lập một label, rồi nhấn Enter:

12. Nhập lệnh dưới đây để truy cập ký tự ổ đĩa rồi nhấn Enter:

assign letter=W

13. Nhập exit để đóng DiskPart và hoàn tất quá trình.

Để lại bình luận